Njalsgade 80, lokale 9.2.141
DK - 2300 København S
M: +45 2845 7429
E: info[at]illumenarts.dk
spacer

Praktikstillinger

Illumenarts er løbende på udkig efter dygtige praktikanter. Vi kan tilbyde praktikforløb, hvor du kan få udviklet og styrket dine faglige kom-petencer, hvor du kan bidrage med din viden og få udvidet dit netværk.

 

I et samarbejde mellem dig og Illumenarts tilrette-lægges et relevant fagligt praktikforløb, som skræddersyes til din studiemæssige profil. Det kunne for eksempel være at få ansvar for formidling eller PR i forbindelse med et konkret udstillingsprojekt eller at være med til at kon-ceptudvikle og kuratere en udstilling…

Vi tilbyder praktikforløb inden for følgende områder: 

Formidling

>> PR- og kunstformidling: herunder opdatering afnyheder på web, udsendelse af pres-semeddelelser, forfattelse af nyhedsbreve, udstillingsfoldere

>> Grafisk design af bl.a. hjemmeside og udstil-lingsfoldere

Udstillingsarbejde

>> Research: Undersøge markedet for relevante lys- og mediekunstnere, der kunne tænkes at samarbejde med Illumenarts omkring diverse udstillingsprojekter

>> Assistere de kunstneriske ledere i tilrette-læggelsen af møder med kunstnere, kuratorer, udvikling af udstillingskoncepter
 
>> Opsætning af udstillinger
 
Vi modtager gerne skriftlige ansøgninger fra alle studieretninger, med angivelse af studieret-ning, tilvalg, særlige interesseområder og kompetencer m.m.

Send din ansøgning til Kunstnerisk leder og økonomiansvarlig Catja Thystrup på info[at] illumenarts.dk

   
Martin Erik Andersen: Poladian Pavillon, 2002 ( Foto: Stine Keiding)
spacer
Web af Liquid Light // Design af Imaginum