Njalsgade 80, lokale 9.2.141
DK - 2300 København S
M: +45 2845 7429
E: info[at]illumenarts.dk
spacer

Ydelser

Udstillinger

Illumenarts ser det som en spændende udfordring at samarbejde med forskellige aktører omkring udviklingen af konkrete udstillingsprojekter, så vi sikrer os, at kunden får den bedst mulige rådgivning og dermed opnår de ønskede resultater.

Illumenarts samarbejder p.t. tæt med Ørestad Nord Gruppen og Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter om at benytte Ørestad Nord til skiftende udstillinger. Kvarterets uderum – dvs. byggetomter og pladser, facader og vandelementer skal danne rammen om skiftende lys- og mediekunstudstillinger i vinterhalvåret.
 
Ved at udstille i det offentlige rum er det vores fælles ambition, at de lysende kunstværker skal komme den brede offentlighed til gode ved dels at gøre Ørestad Nord mere trygt at færdes i og ved dels at udfordre beskuerens opfattelse af kvarterets rum og arkitektur. Værkerne skal fortælle inspirerende historier og skabe overraskende oplevelser i det mørke bykvarter ved at fortolke byens rum på nye måder.
 
Illumenarts tilbyder også andre kunder at designe og kuratere udstillingsprojekter til deres bygning eller byområde. Illumenarts vil sammen med kunden deltage i og koordinere den kreative idéfase samt kuratere udstillingen. I det kreative idéarbejde drager Illumenarts nytte af vores netværk af kunstnere og andre fagfolk. Endvidere bistår vi gerne med PR og markedsføring af udstillinger.
 
epí: Corps 8, Kulturnatten, København, 2007. (Foto: Catja Thystrup)

Konsulentbistand

Illumenarts tilbyder kreativt konsulentarbejde i forbindelse med implementeringen af lys- og mediekunst i bygninger, byrum og parkområder.
Ved at implementere lysende kunst i ovennævnte områder får man værker, der
 
>> Er samtidssvarende og teknologisk moderne;
>> Er æstetisk dragende;
>> Forandrer og løfter stedets og rummets karakter;
>> Er folkeligt bredt appellerende;
>> Vil kunne skabe glæde og tid til eftertanke.
 
Er du interesseret i eller overvejer du at im-plementere lys- og mediekunst i dit byggeri eller byområde, kan du få begavet rådgivning hos Illumenarts og/eller engagere os til at stå for den kunstneriske konceptudvikling og implementering af permanent kunst. Dette gøres gennem følgende faser:
 
>> Den kreative idéudvikling;
>> Udarbejdelsen af konkrete kunstneriske løsningsforslag i et samarbejde med kunstnere og andre eksperter;
>> Projektstyring af implementeringsfasen.
 

Foredrag

Illumenarts tilbyder at afholde foredrag om lys- og mediekunstens rolle og potentialer i det offentlige rum. Vi tilbyder ligeledes af lave natlige særrundvisninger i forbindelse med vores skiftende udstillinger for virksomheder og andre interesserede.
   
Illumenarts viser rundt i Ørestad City, 2007. (Foto: Svetlana Sølvason)

spacer
Web af Liquid Light // Design af Imaginum