Njalsgade 80, lokale 9.2.141
DK - 2300 København S
M: +45 2845 7429
E: info[at]illumenarts.dk
spacer

Idéoplæg til implementering af lysende kunst på Grønningen i Ørestad Nord

Illumenarts har på opfordring af Grundejerfor-eningen Ørestad Universitetskvarter i 2007 lavet et idéoplæg til, hvordan man i fremtiden kan implementere lysende kunstværker i Ørestad Nords parkområde Grønningen. Illumenarts har bedt to kunstnere Steven Scott og Maiken Bent elaborere over, hvordan man kan skabe kunst-værker, der virker såvel i dagslys som i mørke, og som fungerer som samlingssteder for børn og voksne.

Maiken Bent er en ung billedkunstner, der bl.a. interesserer sig for feltet mellem kunst og de-sign. I projektet til Grønningen har hun arbej-det med tanken om at skabe en form for skulp-turpark i form af et hjemligt skulptur-møble-ment, der vil kunne tilføre det retlinede og pæne nybyggede byområde lidt mere liv og sprælskhed, og som skaber nogle stuelignende, private opholdsrum midt i den offentlige park. Om natten vil værkerne afsløre et nyt element, idet det indbyggede lys får dem til at fremstå tydeligt i det mørke parkområde og vil invitere til at mødes i de sene aftentimer.
 
Se mere af Maiken Bents kunst her.
 

 

 

Steven Scotts Random Motion fokuserer på be-vægelse og skaber en filmisk oplevelse for den forbipasserende. Værket er arkformet og består af skiftevis spejle og farvede transparente bok-se. Spejlene minder beskueren om tidens gang og naturens og menneskenes bevægelser. I dags-lys leger solens lys i lysboksene og skaber farve-de skygger af varierende intensitet. I de mørke timer bliver boksene oplyst indefra af et diffust farvet lys, som vil skifte farve - umærkeligt og dynamisk. Således inviterer værket til opda-gelse, eftertænksomhed og ophold både i dag- og i aftentimer.

Se mere af Steven Scotts kunst her

 

Hvis du vil se modellerne og høre mere om mu-lighederne for permanent implementering af kunst i uderummet, kontakt os endelig!
 
 
Samarbejdspartnere 
 
 

Model af lysende møbler, 2007. (Model og foto: Maiken Bent)

 

Random Motion, 2007. (Model og foto: Steven Scott)

spacer
Web af Liquid Light // Design af Imaginum