Njalsgade 80, lokale 9.2.141
DK - 2300 København S
M: +45 2845 7429
E: info[at]illumenarts.dk
spacer

Lotte Tauber Lassen

Lotte Tauber Lassen, født 1961, er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og skolen for mediekunst og kunstformidling og har tillige læst kunsthistorie på Københavns Universitet. Hun debuterede som maler, bevægede sig fra 1990 over i fotografiet og har i de seneste år arbejdet med ofte ret store stedsspecifikke projekter og ruminstallationer.

Ved brug af visuelle og auditive greb undersøger hun det felt, hvor virkelighed og forestilling griber ind i hinanden, hvor kompleksiteten i vores oplevelse af verden, og labiliteten mellem virkelighed og fiktion krydser spor. Installationen White Noise (2003) er karakteristisk for Lotte Tauber Lassens arbejde med beskueren som den aktivt sansende. Beskueren blev dels mødt af en lydkomposition, et mix af elektroniske lyde og en mumlende menneske-mængde (hvid støj) og dels af et kraftigt hvidt lys, som beklædte hele boksens inderside. Det var således op til beskueren i hvor høj grad man turde hengive sig til værket.

Videoinstallationen Drømmefanger (2006) åbnede på lignende vis et subtilt sanserum. Ved at bryde det logiske forløb op og arbejde med små enkelt-sekvenser skaber Lotte Tauber en tilstand der ligner drømmens ulogiske, men alligevel drømmelogiske væren, hvor tingene væver sig frem og tilbage. Igen arbejdede lyd og billede sammen i og med at en lydkomposition af klare og uldne toner, fulgte det blide og gådefulde billedforløb, hvor drøm og virkelighed vævede sig blindt ind i hinanden.

Mai Misfeldt, cand.mag og kunstkritiker.

 

 

White Noise // 2003 // Lotte Tauber Lassen

Drømmefanger // 2006 // Lotte Tauber Lassen

spacer
Web af Liquid Light // Design af Imaginum