Njalsgade 80, lokale 9.2.141
DK - 2300 København S
M: +45 2845 7429
E: info[at]illumenarts.dk
spacer

epí 

epí er en kunstnerduo bestående af Lene Juhl og Mark Viktov. Med udgangspunkt i video/lys og digitale medier skaber epí site specific pro-duktioner, ruminstallationer, teater og udstil-linger - primært som tværkunstneriske projek-ter. epís kunstneriske udtryksform befinder sig i et krydsfelt mellem den visuelle kunst og den levende performance og kunstnerduoen arbej-der kreativt med teknologiens nyeste innova-tioner. epí har tidligere lavet imponerende mediekunstprojekter i byens rum senest ved kulturnatten 2007 på Københavns Universitet, Amager.

 
epí, Græshoppe, 2005
spacer
Web af Liquid Light // Design af Imaginum